Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników („Użytkownik”) w związku z korzystaniem z serwisu internetowego NEFRET („Serwis”) dostępnego pod adresem internetowym nefret.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych jest NEFRET – inż. Jerzy Adamczyk, z siedzibą w Warszawie, ul. Witoszyńskiego 6/9, 03-983 („Administrator”).

1.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

2. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: a) Imię i nazwisko, b) Adres e-mail, c) Numer telefonu, d) Adres dostawy (jeśli dotyczy), e) Dane dotyczące płatności.

2.2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2.3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji umowy sprzedaży towarów w Serwisie, b) realizacji procesu zamówienia, w tym wystawienia faktur i dokumentów księgowych, c) obsługi zapytań i skarg, d) obsługi konta Użytkownika, e) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) sprostowania, c) usunięcia, d) ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. COOKIES

4.1. Serwis używa plików cookies. Szczegółowe informacje na temat cookies oraz zasad ich przetwarzania znajdują się w Polityce Cookies.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

5.1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

6.1. Polityka może być w dowolnym czasie zmieniana. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany na stronie Serwisu.

7. KONTAKT

7.1. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail Administratora: rodo@nefret.pl lub na adres pocztowy siedziby firmy.

8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

8.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 16 maja 2023 r.